"Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi"

  • Objavljeno u Vijesti

NAJAVA okruglog stola "Pružanje usluga zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje"

U petak, 9. kolovoza 2019. godine s početkom u 11 sati, u Galeriji Sikirica u Sinju održat će se „Okrugli stol: Pružanje usluga zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje“ u sklopu projekta „Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“.

Na Okruglom stolu predstavit će se institucionalna zdravstvena skrb za hrvatske branitelje, s posebnim naglaskom na deinstitucionalizaciju usluga i model koji pruža projekt. Također, angažirat će se stručnjaci koji će voditi okrugli stol te raspravu u koju će se uključiti pripadnici ciljane skupine.

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obvezatne su osigurati se sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj. Obveznim zdravstvenim osiguranjem svim se osiguranim osobama osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja su pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Kroz promociju i održavanje Okruglog stola branitelji će biti educirani o programu pružanja usluga temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a to su: pravo na obvezno zdravstveno osiguranje i oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Također, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na preventivni sistematski pregled, ako navedeno pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, a prema dinamici i u opsegu utvrđenim Nacionalnom strategijom; odnosno ako je bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imaju pravo na viši standard zdravstvene zaštite.

Isto tako, projekt „Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“ pruža usluge zdravstvene skrbi, pa je nabavljen kombi za prijevoz i pratnju branitelja u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola. Također, zaposlen je vozač kombija i 2 njegovateljice koje pružaju usluge 12 mjeseci.

Okrugli stol se organizira u sklopu Elementa 3: „Pružanje usluga zdravstvene skrbi“.

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP Splitsko-dalmatinske županije provodi projekt ‘Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi’ kodni broj: UP.02.2.10.0001 kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.537.975,55 kuna, dok obavezni dio nacionalnog sufinanciranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 271.407,54 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 22.02.2019.-22.06.2020.g.

Ciljane skupine su hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji i stradalnici Domovinskog rata.

Cilj projekta „Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“ je pridonijeti umrežavanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kroz povećanje njihove socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života.

Partneri u projektu su Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije i Udruga nezaposlenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

  • Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP Splitsko-dalmatinske županije