"Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi"

  • Objavljeno u Vijesti

Održan je okrugli stol "Pružanje usluga zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje"

U petak, 9. kolovoza 2019. godine u Galeriji Sikirica u Sinju održan je „Okrugli stol: Pružanje usluga zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje“ u sklopu projekta „Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“ kodni broj: UP.02.2.10.0001. kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Okrugli stol je organiziran u sklopu Elementa 3: „Pružanje usluga zdravstvene skrbi“.

Na Okruglom stolu predstavljena je institucionalna zdravstvena skrb za hrvatske branitelje, s posebnim naglaskom na deinstitucionalizaciju usluga i model koji pruža projekt.

Projekt „Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“ između ostaloga pruža usluge zdravstvene skrbi, pa je nabavljen kombi za prijevoz i pratnju branitelja u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola.

Isto tako, u sklopu projekta zaposlen je vozač kombija i 2 njegovateljice koje 12 mjeseci pružaju usluge zdravstvene skrbi hrvatskim braniteljima, pomažu starim, bolesnim i invalidnim braniteljima (brinu o higijeni korisnika, konzumaciju medikamenata, njezi, higijeni, prehrani i zaštiti zdravlja pripadnika ciljane skupine).

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obvezatne su osigurati se sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj. Obveznim zdravstvenim osiguranjem svim se osiguranim osobama osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja su pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Kroz održavanje Okruglog stola branitelji su educirani o programu pružanja usluga temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a to su: pravo na obvezno zdravstveno osiguranje i oslobađanje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Također, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na preventivni sistematski pregled, ako navedeno pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, a prema dinamici i u opsegu utvrđenim Nacionalnom strategijom; odnosno ako je bolest, rana ili ozljeda neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, imaju pravo na viši standard zdravstvene zaštite.

Na konferenciji je sudjelovalo preko 40 osoba među kojima su bili pripadnici ciljanih skupina, predstavnici braniteljskih udruga i zadruga, lokalnih institucija te ostala zainteresirana javnost.

Korisnik projekta „Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“ je Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Splitsko-dalmatinske županije, a partneri su Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskoga rata Splitsko-dalmatinske županije i Udruga nezaposlenih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.809.383,00 HRK. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstava u iznosu od 1.537.975,55 HRK dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 271.407,45 HRK.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, dok su posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva je posredničko tijelo razine 2.

Razdoblje provedbe projekta je od 22.2.2019. do 22.6.2020. godine.

Ciljane skupine su hrvatski branitelji, članovi njihovih obitelji i stradalnici Domovinskog rata.

  • Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP Splitsko-dalmatinske županije