"Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi"

Poziv na uvodnu konferenciju za projekt "Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“

Srijeda, 8.05.2019.g. u 15 sati
Poligon Braniteljske zadruge Patriot u Dabru
RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU

Projekt „Širenje mreže pomoći braniteljima u potrebi“, kao korisnik, provodi Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Splitsko-dalmatinske županije.

1. Tko financira projekt?
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.809.383,00 HRK. Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstava u iznosu od 1.537.975,55 HRK dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 271.407,45 HRK.

2. Tko su potpisnici Ugovora ?
Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Upravljačko tijelo za Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, u svojstvu kao Posredničko tijelo razine 1, i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kao Posredničko tijelo razine 2 te Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a SDŽ kao korisnik sredstava. Kodni broj ugovora je UP.02.2.2.10.0001.

3. Koje je razdoblje provedbe projekta?
Razdoblje provedbe je od 22.02.2019.-22.06.2020.g.

4. Koji je cilj projekta?
Cilj projekta je pridonijeti umrežavanju izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata kroz povećanje njihove socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života. Projekt će podići kvalitetu života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata koji su u riziku od socijalne isključenosti, njihovim većim uključivanjem u lokalnu zajednicu širenjem i unaprjeđenjem kvalitete usluga psihosocijalne pomoći, usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti te usluga zdravstvene skrbi na području Cetinske krajine.

5. Koje su ciljane skupine?
Ciljane skupine su hrvatski branitelji koji su u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva i izloženi zdravstvenim problemima, zatim hrvatski ratni vojni invalidi koji su u opasnosti od daljnjeg pogoršavanja zdravstvenih tegoba, a posljedično zbog toga i isključenosti iz društvenih procesa. Oboljeli od PTSP-a imaju niz poteškoća koje se odražavaju na njihovo zdravlje, obiteljske probleme, nasilje i socijalnu isključenost. Imaju zdravstvene probleme i poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti zbog dugotrajne bolesti i invalidnosti, a posebna su skupina nezaposleni koji su bez primanja, usamljeni su i ne mogu naći posao. Također, članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja traumatizirani su gubitkom voljene osobe, podložni su raznim bolestima, zbog starosti gube veliki dio sposobnosti, prvenstveno fizičke snage i okretnosti te postaju nesposobni za kvalitetan život bez pomoći društva, izloženi su usamljenosti, rijetkih i ugroženih su kontakata, narušenog su zdravlja, a članovi obitelji stradalnika traumatizirani su psihosocijalnim i zdravstvenim problemima člana obitelji, te nedovoljno znaju o bolestima stradalnika i izvaninstitucionalnoj skrbi.

6. Koji su elementi projekta?
Prvi element projekta je „Pružanje usluga psihosocijalne pomoći“ koji uključuje četiri radionice. Prva radionica je „Komunikacijske vještine s hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji i stradalnicima Domovinskog rata, druga je „Prepoznavanje i preveniranje stresa i suicidalnog ponašanja kod braniteljske populacije“, treća radionica je „Socijalno mentorstvo i komunikacijske vještine i primjena alata u radu s mentoriranom osobom“ i četvrta je „Programi volontiranja“. Te aktivnosti rezultiraju time da su pripadnici ciljanih skupina senzibilizirani o svojim problemima i rješavaju ih kroz psihosocijalnu pomoć iz projekta, usvojaju nova znanja i vještine kako bi prebrodili svoje probleme. Istodobno se razvija se mreža socijalnih usluga kako bi se podigla kvaliteta življenja branitelja podupirući njihovu socijalnu uključenost. Aktivnosti traju 14 mjeseci.

7. Što je drugi element projekta?
Drugi element projekta je „Pružanje usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti“ što obuhvaća osposobljavanje i zapošljavanje 6 gerontodomaćina/ ica koje će braniteljima svakodnevno pružati usluge organizacije prehrane, pomoći u obavljanju kućanskih poslova i održavanje okućnice, pomoći u održavanju osobne higijene i brige o zdravlju, psihosocijalne podrške te usluge posredovanja između korisnika i društvenih institucija u cilju ostvarivanja različitih prava za hrvatske branitelje što rezultira povećanoj kvaliteti njihova življenja.
Aktivnosti traju 14 mjeseci.

8. Koji je treći element projekta?
Treći element projekta je „Pružanje usluga zdravstvene skrbi“. Kako bi uspješno proveli programe zdravstvene skrbi nabavlja se kombi za prijevoz i pratnju branitelja u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola. Zapošljava se vozač kombija i 2 njegovateljice koje pružaju usluge 12 mjeseci. Kroz 5 tribina „Prevencija i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja“ branitelje osvještavamo, motiviramo i osnažujemo za preventivne preglede čime poboljšavaju kvalitetu života.
Aktivnosti traju 12 mjeseci.

9. Koji su četvrti i peti elementi projekta?
Četvrti element projekta naziva se „Promidžba i vidljivost“ i traje 16 mjeseci u kojima ćemo korisnike i javnosti upoznavati s projektom i projektnim aktivnostima, a peti element projekta je „Upravljanje projektom i administracija“ i također traje 16 mjeseci. Projektni tim sastoji se od predstavnika partnera u projektu: voditelja projekta i dvoje asistenata iz partnerskih organizacija koji su odgovorni za provođenje projekta.

10. Koji su rezultati projekta?
Projekt će podići kvalitetu života hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te njihovih članova obitelji, koji su u riziku od socijalne isključenosti, njihovim većim uključivanjem u lokalnu zajednicu širenjem i unaprjeđenjem kvalitete usluga psihosocijalne pomoći, usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti te usluga zdravstvene skrbi na području Cetinske krajine za najmanje 94 pripadnika ciljane skupine.

  • Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP Splitsko-dalmatinske županije